STYRELSEN

Ordförande
Jocke Fryklund

Vice Ordförande
Pernilla Weirum

Sekreterare
Sandra Herrlin
 

Kassör
Mika Jeppsson
 

Revisor
Frida Erlandsson

Ledamot
Pernilla Weirum

Ledamot
Johanna Blohm