Startsida   Priser   Schema   Ledarna       Styrelsen   Föreningen   Arkiv   Kontakt
 
     
   
   

Priser

Gällande från augusti 2012.

Medlemsavgift ht2011 - vt2012
 barn: 100 kr
 ungdomar & vuxna: 100 kr

Terminsavgift
 300 kr för 12 gånger (1-timmes pass)
 450 kr för 12 gånger (1,5-timmes pass)
 225 kr för 12 gånger (45-minuters pass)

Antal grupper Terminsavgift
1 grupp 300 kr
2 grupper 600 kr
3 grupper 800 kr
4 eller fler grupper 900 kr

Betalning
För att undvika hantering av kontanter, sker all betalning via bankgiro
(Bg 5659-9236)

Följande information ska finnas på bankgirolappen:
  • Dansarens namn och personnummer

Frågor rörande inbetalningar och avgifter besvaras av kassör mika@danskompaniet.se

OBS! Medlemsavgift ska alltid betalas av varje person som dansar.